Undervisere i sprogpakken (Ekstern organisation)

Beskrivelse
Vi er blevt indtroduceret til forskning og ny viden vedrørende børns sprog.

Netværkets tilhørsforhold: UCC, UC Lillebælt og VIA UC