ForsideKonsulentydelserFlipped Classroom

English

Flipped Classroom

Konsulentydelse: Andet

Føj til bogmærker

Vis graf over relationer

Opgavens indhold”Flipped Classroom”- kompetenceforløb for Sygeplejerske Uddannelsen i Horsens og Silkeborg. Målet med forløbet er at generere viden om, hvordan digitalt medieret læring i form af flipped classroom kan understøtte og udvikle praksis i Sygeplejerskeuddannelsen. Der er fokus på, hvordan forskellige typer af teknologier (videoformater – og flipped learning‐design) kan indfri kravet om tidssvarende uddannelse og læring.
Mål for aftagers udbytteOpkvalificering af it-didaktiske kompetencer.
Metodik og arbejdsformMetoden bygger på teori om brugergenerede læreprocesser (Participatory Theory) – og vægten lægges vægt på fælles produktion, videndeling, feed back og erfaringsudveksling. Indholdet på de planlagte workshops er deltager-genererede og at der arbejdes med hverdagstemaer- og problemstillinger ud fra et ønske om praksisnær kompetenceudvikling, forankring og fastholdelse af viden og videndeling i organisationen.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsformMetoden er hensigtsmæssig, idet det er deltagerne, der skal opstille (individuelle eller teambaserede) it-didaktiske mål for forløbet – og at viden genereres i fællesskab med henblik på at fremme forskellige handlemuligheder og realiseringen af disse mål.
National/internationalNational
StadieIgangværende
Startdato01/09/14

    Kopier teksten fra feltet...