ForsideUndervisningAdministrationsbachelor - modul 5 Budget, regnskab og øko...

English

Administrationsbachelor - modul 5 Budget, regnskab og økonomistyring

Undervisningsforløb

Føj til bogmærker

Vis graf over relationer

Semester3. semester
ModulModul 5 - Budget, regnskab og økonomistyring
Fag/emneAdministrationsbachelor - modul 5 Budget, regnskab og økonomistyring
Omfang10 ECTS
Holdstørrelse23
UddannelseOffentlig administration

Læringsmål

Mål for læringsudbyttet
Viden
Den studerende
- har viden om, hvordan serviceniveau fastlægges og beskrives
- har viden om budgetteringsmodeller
- har forståelse af vilkår og rammer for økonomistyring
- har viden om begreber og teorier inden for økonomistyring i offentlige organisationer
- har forståelse af brugen af økonomisk politik
Færdigheder
Den studerende
- kan anvende budgetteringsmodeller
- kan beskrive og vurdere økonomiske problemstillinger
- kan deltage i udarbejdelse og formidling af beslutningsoplæg
- kan beskrive og vurdere interne økonomiske problemstillinger i den offentlige organisation
- kan agere inden for lovgivningsfastsatte krav til regnskaber
Kompetencer
Den studerende
- kan inddrage de økonomiske og politiske vilkår samt sammenhænge i det professionelle ar-bejde
- kan rådgive om anvendelse af økonomistyringsmodeller inden for den offentlige sektor
- kan selvstændigt indgå i budgetlægningsprocesser
- kan identificere eget behov for ajourføring af viden

Undervisnings- og arbejdsformer

Teoretisk gennemgang af modulets emner
Gruppevis arbejde med aktuelle problemstilling og opgaver inden for området

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer

Begrundet ud fra modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen

    Kopier teksten fra feltet...