ForsideUndervisningAfgangsprojekt

English

Afgangsprojekt

Undervisningsforløb

Føj til bogmærker

Vis graf over relationer

Fag/emneObligatorisk modul
UddannelsePædagogiske Diplomuddannelse

Læringsmål

7.1 Læringsmål for afgangsprojektet
Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
• Har indsigt i og forståelse af professionsrelevante teorier, metoder og forskning ved at kombinere praksisviden og viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde
• Har forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem samfundsmæssige vilkår og pædagogisk arbejde
• Kan reflektere over, diskutere og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af teoretiske perspektiver

Færdigheder
• Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
• Kan formidle komplekse problemstillinger, skriftligt såvel som mundtligt
• Kan udvælge, analysere, diskutere og vurdere de udvalgte teoriers, analysestrategiers og metoders og evt. empiriske datas konsistens og relevans i relation til belysning af den valgte problemstilling

Kompetencer
• Kan håndtere teorier og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis i forhold til at generere udviklingsviden i forhold til konkrete professionsorienterede problemstillinger,
• Kan indgå i professionelle diskussioner om pædagogiske mål og metoder
• Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser
• Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling.

Undervisnings- og arbejdsformer

Fællesmøder og vejledning

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer

Fælles valgte arbejdsformer på modulet

    Kopier teksten fra feltet...