ForsideUndervisningSpecialisering i dagtilbud - det nationale modul

English

Specialisering i dagtilbud - det nationale modul: Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik

Undervisningsforløb

Føj til bogmærker
  • Torben Næsby (Underviser)
  • Finn Holm (Underviser)
  • Susie Kilsgaard (Underviser)
  • Martin Hausgaard Jensen (Underviser)

Vis graf over relationer

Semester5
Modul8
Fag/emneSpecialisering i dagtilbud
Omfang10 ects
Holdstørrelse60
UddannelsePædagog

Læringsmål

Den studerende kan redegøre for, analysere og håndtere barndomsbegrebet og dagtilbuds aktuelle pædagogiske praksis ud fra et historisk og et inddragende perspektiv.
Den studerende kan vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis ud fra et børneperspektiv.
Den studerende kan reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder – herunder evidensbaserede metoder- der undersøger og udvikler pædagogisk praksis’ vidensgrundlag.

Undervisnings- og arbejdsformer

Oplæg, opgaveløsning, grupperefleksion, studieaktivitet - kritisk refleksion, portfolio

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer

For at opnå evne til kritisk refleksion, arbejdes med metodologi og refleksionsøvelser på baggrund af cases fra praksis og forskningsbaseret viden om kvalitet, evidens, undersøgelsesmetoder mv (se kompetencemål). Der er på den måde tale om refleksiv praksislæring, idet målet er at opøve den studerendes evne til kritisk refleksion over metoder, der anvendes i praksis, og direkte og inddirekte former såvel praksis, som pædagogers faglighed og professionalitet.

    Emneord

  • evidens - dømmekraft, refleksivitet, refleksiv praksislæring, portfolio, undersøgelsesmetoder, Evaluering

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

Kopier teksten fra feltet...