Margit Nygård Mikkelsen

4 Publikationer
Emneområder

    Emneord

  • uddannelse - Pædagogisk diplom, Pædagoguddannelsen, logopædi, sprogtilegnelse, Videnskabsteori og metode, leg og læring
  • forskning - Pædagogisk teori og praksis
  • pædagogik - specialpædagogik, dagtilbud, Familie, børn og unge i udsatte positioner, Skole - fritidspædagogik
  • ledelse