Lærer- og pædagoguddannelsen Bornholm

Snorrebakken 66
3700
Rønne