Anders Christian Buch

Forskningsleder (MSO) for Program for professionspolicy ved Forskningscenter for uddanneleskvalitet, professionspolicy og praksis

6 Publikationer 3 Projekter
Emneområder