Anette Elisabeth Krenzen

Seminarielektor
Cand.pæd. i dansk

9 Publikationer 8 Projekter
Emneområder

    Emneord

  • sproglig udvikling - Genrepædagogik, Tosprogede elever, læsning, sprogbeskrivelse og grammatikundervisning i grundskolen, interkulturel dannelse, Bilingualitet dansk/tysk, SFL-baseret pædagogik, Sprog i alle fag
  • læsning - Skriftsproglig udvikling, Literacy, Reading to Learn, Læsevanskeligheder
  • aktionsforskning - Bachelorprojekter. , Den forskende skole, Den kvalitative metode, Evidens i skolen, Feltarbejde
  • projektledelse - Aktionslæring, Skoleudvikling