Anita Søholm

Cand. Scient. Biologi
Bachelor i Farmaci
Diplom i Kunst- og Kulturformidling

1 Projekter
Emneområder

    Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode - natur, agerland, biodiversitet, pesticider, fødekæder, insekter, flora, fauna, Økologi, terrestrisk økologi, biologi, Feltarbejde, naturforvaltning, artsbestemmelse, Natur og Udeliv, Natur og pædagogik, Natur og børn, natufagsdidaktik, Naturdidaktik, naturvejledning, bæredygtighed, de 17 verdensmål, natur og æstetik, kulturformidling, lægemidler, droger, Børnekultur, børns kultur