ForsidePersonerAnna-Vera Meidell Sigsgaard

English

Føj til bogmærker

Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Person

Primære arbejdsområder

Arbejder med forskning, uddannelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledere indenfor områderne Dansk som andetsprog, sproglig udvikling og literacy, læsning i fagene; med særlige interesser for inddragelse af den australske genrepædagogik / sprogbaseret læring, lærer-elev interaktioner og stilladsering.

Undervisningsoplysninger

 

 • Den Sproglige Dimension i Fagene, Metropol og Københavns Kommune

 • Praksisnære sparringsforløb, opkvalificeringsarbejde med skoler i Københavns Kommune om opkvalificering af lærere og vejledere omkring målstyret læring ift den sproglige dimension i fagene, sproglig kompetence kortlægning af elever, og evaluering af elevers sproglige repertoire

 • Innovations- og udviklingsprojektet Play and Learn UCC med Gentofte Kommune om tidlig engelsk undervisning for 3-7 årige i daginstitutioner og fritidstilbud

 • Ansvarlig for forskningstilknytning på projektet, herunder teoretisk og faglig sparring på uddannelses- og innovationsdelen af projektet

 • design af (udviklings-)aktioner og sparring ift. dataindsamling

 • analytisk strategi og sparring til dataanalyse og teoretisk ramme

 • interview til kommunikationsfilm

 • Undervisning på efter-/videreuddannelse Program for Inklusion og Integration, UCC:

 • Aktionslæringsforløb med lærere om tydelige sproglige mål i undervisningen

 • Undervisning, på kurset Kursus i dansk som andetsprog for lærere 1.-7.kl.

 • Undervisning i andetsprogs-literacy, og læsning (herunder læseguides) for lærere på en ungdomsskole for nyankommne

 • Undervisnings/oplæg/workshops for sprogskoler om andetsprogspædagogik, sproglig udvikling, alfabetisering og udvikling af fagspecifik (skrift-)sprog

 • Workshop/kursus for lærere og vejledere i ”evaluering af tosprogede elever” (nov. 2013)

 • Udviklingsprojektet Tidlig sproglig indsats, UCC

 • Projektdesign og indledende arbejde ifm projektbeskrivelse

 • Planlægning og oplæg ved opstarts workshop

 • Master / DAV (Dansk som andetsprog for voksenundervisning), Aarhus Universitet, DPU

 • Undervisning og vejledning på uddannelsen retter sig mod undervisere af dansk som andetsprog på sprogskolerne) – 2008-2015 v. IUP/DPU

 • Underviser og kursusansvarlig i faget evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer ved CVU Storkøbenhavn – foråret 2007

 • Enkeltstående efteruddannelseskurser for lærere og pædagoger i emner som Dansk som andetsprog, faglig læsning, SFL og genrepædagogik, evaluering af tosprogede elever, flersprogetheds- og andetsprogsdidaktik m.m.

Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Telefon: 51 38 02 89

Vis graf over relationer

Samarbejde

 1. 1 Projekter

 2. 1 Projekter

 3. 1 Projekter

 4. 1 Projekter

 5. 1 Konsulentydelser

 6. 1 Projekter

 7. 1 Projekter

 8. 1 Projekter

 9. 1 Konsulentydelser

 10. 1 Projekter

 11. 1 Projekter

 12. 1 Projekter

 13. 1 Projekter

 14. 1 Projekter

  Dyrendom, Karin

  Person: TAP

 15. 1 Konsulentydelser

 16. 1 Projekter

Kopier teksten fra feltet...