ForsidePersonerAnne Mette Buus

English

Føj til bogmærker

Anne Mette Buus

Person

Præsentation

Jeg er optaget af pædagogik som en komplek social praksis, der skabes i møder mellem børn, pædagoger, institutioner og politiske målsætninger.

Jeg arbejder pt på en ph.d. afhandling om aktuel småbørnspædagogik, som den tager form i forbindelser mellem børn, pædagoger og en evidensbaseret metode. Afhandlingen er baseret på et omfattende etnografisk feltarbejde og undersøger, hvordan pædagogik og metode forbindes og hvilken betydning denne forbindelse får for møder mellem børn og pædagoger.

Jeg har gennem 10 år forsket i daginstitutionspædagogik - især med fokus på børneperspektiver, hverdagsliv, forholdet mellem hverdagsliv og policyinitiativer, vidensformer i pædagogisk arbejde.

Jeg underviser og vejleder bredt i pædagogiske, videnskabsteoretiske og metodiske emner og tematikker og har undervisnings- og vejledningserfaring fra kandidatuddannelse, masteruddannelse, diplomuddannelse og professionsbacheloruddannelse. Jeg har endvidere erfaringer med ledelse af forsknings- og udviklingsprojekter og konsulentarbejde inden for daginstitutionsområdet.

Primære arbejdsområder

Forskning

Udviklingsarbejde

Undervisning

Anne Mette Buus

Mobiltelefon: 87553720

Vis graf over relationer

Samarbejde

Kopier teksten fra feltet...