Anne Winther Jensen

6 Publikationer 8 Projekter
Emneområder

    Emneord

  • pædagoguddannelsen - Specialisering Skole-fritid, Pædagogik, Didaktik, Vejledning
  • didaktik - Danskfagets didaktik, Diskursanalyse, Tværfaglighed, Dannelssesteori, Litteraturpædagogik, Videnskabsteori
  • erhvervsuddannelser - Social-og sundhedshjælperuddannelsen, Læring i teori-praksis-samspillet, Diskursanalyse, Forskning