Annette Bruun

Senior Lektor og International udvikler

9 Publikationer 4 Projekter 456 Downloads
Emneområder

  Emneord

 • børnekultur - litteratur, sprog, leg og læring, social inklusion, børn og medier, mediepædagogik, Krop & læring
 • døgninstitutioner - tværprofessionalitet, Omsorgssvigt, Udvikling, seksualitet
 • dansk som andetsprog - dansk som andetsprog
 • kvalitativ metode - antropologisk metode, kvalitativ forskning, Aktionslæring, udvikling, innovation
 • pædagogisk arbejde - Udsatte børn og unge, minoritetsstudier, migration, Medborgerskab, demokratisk dannelse, globalisering, interkulturalitet, køn, køn,seksualitet og mangfoldighed
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • kreativitet - Æstetik, kunst, kultur og samfund, Dramapædagogik, Didaktik, Fortælling, Digitale medier, Kreaktivitet, Flow, Mindfullness, Krop & læring, Forumspil, teater
 • læreprocesser - Anerkendende pædagogik, inklusion og eksklusion, Didaktik, Narrativer
 • Medier, kommunikation og sprog - digital dannelse, digital literacy