Christina Holm Poulsen

Lektor og Ph.d.

Erhvervserfaring
2011 - Nu Pædagogisk psykologisk sagkyndig ved Regionernes Børne- og Unge Udvalg.
2008 - 2011 Folkeskolelærer Hedensted Folkeskole
Uddannelse
2017 Syddansk Universitet Projekt titel: Inklusion - muligheder og begrænsninger ved deltagelse belyst gennem et børneperspektiv
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi Aarhus Universitet