Ditte Dalum Christoffersen

32 Publikationer 4 Projekter 1219 Downloads
Emneområder

    Emneord

  • børnekultur - Digitale medier, Digital mobning, institutionskultur, barndom og hverdagsliv, Reality tv
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode - Videnskabsteori, Kvalitativ analyse, Metodologi, Metodeudvikling, Kvalitativ metode, kvantitaitve metoder
  • børn - Inklusion og ekslusion, mobning, forældresamarbejde, Kedsomhed, Motivation, Efterskolepædagogik, institutionalisering, specialpædagogik, Skole- og fritidspædagogik, skolen i samfundet, Skoleudvikling
  • børnepsykologi - Barndom og identitet, Tilblivelsesprocesser, skoleliv, Børneperspektiver, social eksklusion, Social psykologi, børn med særlige behov
  • forældre - Forældresamarbejde, forældreskab, Forældre i udsatte positioner