Hilmar Dyrborg Laursen

Cand.pæd.pæd

Uddannelse
CFM kvalificeret MBSR lærer Mindfulness Baseret Stress Reduktion Aarhus Universitet
Cand. pæd.pæd Almen pædagogik
Exam.pæd.udd. Pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet
Læreruddannelse VIA University College