Jan Nepper Bjerre

adjunkt

Uddannelse
cand. mag. Københavns Universitet