Jane Thygesen

Cand. theol

Emneområder

    Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv - Tværprofessionelt samarbejde, Tværfaglighed, Innovation, Designtænkning, Mentoring, it didaktik, it-didaktisk design, lærerkompetencer, kompetencer i dansk, litteratur, multimodale tekster, hjemmesider, bachelorprojekter, Etik, Religion, religionsdidaktik,fagdidaktik, medborgerskab, demokratisk dannelse, professionsetik , Religion og medborgerskab , religion, kultur, sygepleje, etik, videnskabsteori, evaluering, implementering, patientinddragelse,