Jette Næsvang

Adjunkt

Erhvervserfaring
2013 - 2018 Udviklingssygeplejerske
2008 - 2013 Uddannelseskonsulent (Region Sjælland og SDU, Sundhedsvidenskabelige fakultet)
1998 - 2008 Uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske
1988 - 1998 Anæstesisygeplejerske
1985 - 1988 Hjemmesygeplejerske
1979 - 1985 Sygeplejerske ved Skadesstue/Modtagelse
Uddannelse
2012 Master i Professionel Kommunikation (MPK), Roskilde Universitet Projekt titel: Masterafhandling: Novice eller ekspert? Et kvalitativt studie der belyser yngre lægers kompetenceudviklingsmuligheder set i et dialogisk perspektiv
2007 Simulatorinstruktør, Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)
2000 Sygeplejefaglig Diplomuddannelse med speciale i uddannelse og undervisning (SD), Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet
1990 Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske
1979 Sygeplejerskeuddannelse, Slagelse Sygeplejeskole