John Peder Madsen

Lektor

Emneområder

    Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation - Axapta, Concorde XAL, Concorde C5, AS 400, MS Office pakker, Lotus Notes, Dantid, ProMark, innovative processer, Innovativ undervisning, innovativ læring, Systematisk informationssøgning, Systematisk review, Analytisk, Resultatorienteret ledelse, værdiskabende ledelse, styrkebaseret ledelse, udviklende ledelse, forandringsledelse, uddannelse, samskabelse, studenterinvolvering, regional udvikling, trible helix udvikling, kompetenceudvikling., Handlings orienteret, Motiverende, Delegerende