Lea Thomsen Ringskou

Lektor og koordinator for skole-fritid
Forskningsmedarbejder, center for kultur og pædagogik
Kandidat i pædagogisk sociologi
Professionsbachelor som pædagog

32 Publikationer 8 Projekter 15011 Downloads
Emneområder

    Emneord

  • Børn og unge - pædagog, skole, fritid, socialisering, børnefællesskaber, børneperspektiv, hverdagsliv , læring, trivsel, motivation, klubpædagoger, klubpædagogik, børne- og ungeperspektiver
  • Læring, pædagogik og undervisning - didaktik, klasseledelse, inkluderende læringsmiljø, undervisningsdesign
  • Æstetik, design og medier - animationsæstetik, designforskning
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode - Etnografisk metode, kvalitativt semistruktureret interview, fokusgruppeinterview, designforskning, aktionsforskning, sociologisk teori, narrativ forskning, Dokumentanalyse, Review