ForsidePersonerLea Thomsen Ringskou

English

Føj til bogmærker

Lea Thomsen Ringskou

Person

Mobiltelefon: 87553780

Forsknings- og udviklingsområder

Pædagogen i skole og SFO

Animationsæstetik i indskolingen

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde

Inklusion

Lærer-pædagogsamarbejde

 

 

 

 

 

Undervisningsoplysninger

Varetager til daglig undervisning indenfor skole-fritidsspecialiseringen på VIA Pædagoguddannelse. Her underviser jeg blandt andet i didaktik, læring, trivsel, motivation, inkluderende læringsmiljøer, animationsæstetik og professionsidentitet - alle emner med udgangspunkt i pædagogen i skole, SFO og klub.

Tidligere undervisningsopgaver: underviser i Pædagogikfaget på Pædagoguddannelsen anno 2007, Pædagogik på Pædagogisk assistent, Diplommodul på praktikvejlederuddannelsen, Pædagoguddannelsen 

Primære arbejdsområder

 

VIA Vidensmedarbejder i center for Kultur og pædagogik, under programmet Æstetik og Pædagogik

Lektor på skole-fritidsspecialiseringen

Koordinator for skole-fritidsspecialiseringen

 

Præsentation

Ansat på 8. år som lektor på VIA Pædagoguddannelsen, Campus Viborg. Kandidat i pædagogisk sociologi og pædagog. 

Til daglig underviser og koordinator for skole-fritidsspecialiseringen, VIA Pædagoguddannelsen, Viborg. Desuden vidensmedarbejder i center for Kultur og pædagogik, under programmet Æstetik og pædagogik.

Jeg er særlig optaget af skole-fritidsfeltet, både hvad angår de børn og unge, der færdes på tværs af de forskellige socialiseringsarenaer og de roller, pædagogen indtager på tværs af skole, SFO og klub. Hvordan forholder pædagogen indenfor feltet sig til målgruppens egne perspektiver, motivation  og trivsel?  Hvilken professionsidentitet, hvilke opgaver og roller har pædagogen ind i den reformerede folkeskole og SFO? Hvad kendetegner den fritidspædagogiske faglighed og hvordan ser arbejdet i klub og SFO ud i fremtiden? Hvordan skaber og videreudvikler vi fremadrettet en stærk faglig pædagogisk profil på skole-fritidsfeltet? Hvordan skaber vi en skolefritidsspecialisering på Pædagoguddannelsen, der giver de studerende en tidssvarende viden og anvendelige redskaber til brug i praksis?

På grund af min særlige faginteresse for pædagogen i skole, SFO og klub, har jeg de sidste mange år i min ansættelse som vidensmedarbejder forsket netop i skole-fritidsfeltet. De seneste tre forsknings- og udviklingsprojekter har nærmere bestemt været: Pædagogens rolle i den reformede folkeskole, Pædagogen som didaktiker og animationsæstetiske læreprocesser i børnehaveklassen. Projekterne er alle foregået i tæt samarbejde med praksis og pædagogstuderende, ud fra målet om, at skabe forskning og udvikling, der er til gavn for de pædagogiske institutioner og ind på Pædagoguddannelsens skole-fritidsspecialisering.

 

Vis graf over relationer

Samarbejde

Kopier teksten fra feltet...