Lena Basse

  1. Professionshøjskolen Absalon
Telefon: 72481000Mobiltelefon: +4572482058
Uddannelse
Cand. mag Nordisk sprog og litteratur, Kulturarbejde og formidling samt Kunsthistorie Københavns Universitet
2008 Diplommoduler Læsning og Læsningens teorier Professionshøjskolen UCC
Diplom Børns sprogtilegnelse