Lena Basse

Telefon: 72481000Mobiltelefon: +4572482058
Uddannelse
2008 Diplommoduler Læsning og Læsningens teorier Professionshøjskolen UCC
Cand. mag Nordisk sprog og litteratur, Kulturarbejde og formidling samt Kunsthistorie Københavns Universitet
Diplom Børns sprogtilegnelse SDU/CVU Storkøbenhavn