Lene Sandberg

Erhvervserfaring
2009 - 2011 Afdelingsleder forebyggende afdeling Frederikssund - Halsnæs Brand og redningsberedskab
2004 - 2008 Beredskabschef/viceberedskabschef Halsnæs Brand og redningsberedskab
1999 - 2004 Risiko & sikkerhedskoordinator Frederiksværk Kommune
1987 - 1999 Beredskabsofficer Beredskabsstyrelsen
Uddannelse
Master i uddannelsesplanlægning og - vejldning Aarhus Universitet
Sektionsleder/kaptajn Beredskabsstyrelsen
Korpsmester/premierløjtnant Beredskabsstyrelsen
2016 Lektorkvalificering
2010 Overgangsuddannelse i Indsatsledelse, Redningsberedskab / Teknisk- og taktiskleder af et skadested Beredskabsstyrelsen
2006 Risikobaseret dimensionering Beredskabsstyrelsen
2003 Brandteknisk byggesagsbehandling Beredskabsstyrelsen
1997 Indsatsledelse, Redningsberedskab / Teknisk- og taktiskleder af et skadested Beredskabsstyrelsen