Maria Viftrup Schneider

Master of Library & Information Science; Bibliotekar

 1. STAK: Studerendes akademiske digitale kompetencer på videregående uddannelser

  Maria Viftrup, Schneider, Ulla, Buch Nilson, Hougesen, Jette Greve, Sejersen, Dorthe Brauner, Larsen, Birgit, Hansen, Gudrun Ingrid & Harbo, Karen

  01/01/1931/12/20

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

 2. Dokumenter

  E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices - hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

  Maria Viftrup, Schneider, Harbo, Karen, Johnsen, Solveig Sandal, Fledelius, Jens Dam, Jensen, Thomas Skov, Munk, Birgitte , Vester, Annette, Hansen, Lars Asger Juel , Fugl, Jette, Guldberg, Helle , Præsius, Daniel, Nielsen, Rasmus thorbjørn, Bruhn, Joshua Kragh, Bechmann, Mette, Davidsen, Søren , Pryn, Daniel Honore , Hansen, Thomas Vibjerg, Brink, Helle, Dam, Jens, Remvig, Kirstin, Ulla, Buch Nilson, Breüner, Niels & Bech, Tine

  Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

  03/02/1409/11/16

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

 3. Fagbeskrivelse for undervisning i informationskompetence

  Maria Viftrup, Schneider, Greve, Charlotte, Kristensen, Anne-Kirstine Østergaard, Bojesen, Jette Elshøj, Clausen, Sine Kusk, Ingwersen, Anja Toft, Hedegaard, Karin, Qvist, Charlotte, Breüner, Niels, Jensen, Gitte & Terkelsen, Merete Bavngaard

  10/05/1223/01/13

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

 4. Projekt studiekompetence

  Maria Viftrup, Schneider, Lodberg, Karin, Nielsen, Carsten Munch, Larsen, Margrethe Skovgaard & Pedersen, Bente Rindsig

  20/04/0920/07/09

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

 5. E-læring, informationskompetencer og biblioteksservice - hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

  Greve, Charlotte, Jørgensen, Anne Gabriele Schwalm, Hørmann, Ester, Mortensen, Karen Rask, Jensen, Lenni Alice Donovan, Andersen, Lillie Marie Styrk, Maria Viftrup, Schneider & Nielsen, Peter Tværmose

  28/02/14 → …

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

 6. Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse i VIA

  Jensen, Annette Rosenkilde, Pedersen, Bente Rindsig, Rubow , Bente , Lodberg, Karin, Pedersen, Marianne, Jensen, Lene Mygind, Abrahamsen, Lilian Gade , Andersen, Margit Bjørnholt, Larsen, Margrethe Skovgaard, Skouenborg, Pernille Bak, Madsen, René Storgaard, Maria Viftrup, Schneider, Bojesen, Jette Elshøj, Munck, Anne, Skriver, Ruth , Aas, Susanne , Ruddock, Heidi, Møholt, Kirsten, Dam, Lilli, Anne-Lisbeth, Pedersen, Nielsen, Gitte, Sillesen, Hanne Nørup, Ivarsen, Hanne Ramløv, Nielsen, Keld Bach, Skouenborg, Pernille Bak, Gregersen, Turid, Alstrup, Malene Hangaard, Lene Søndergaard, Andersen, Adler, Mette, Bak, Kirsten Tarri, Borgnakke , Karen , Lyngsø, Anita, Milner, Peter Robin, Glasscock, Tine & Møller, Anette Fløe

  01/02/11 → …

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

 7. Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse i VIA

  Bjerg, Kirsten Mathiesen, Pedersen, Bente Rindsig, Seyer-Hansen, Hanne, Nielsen, Carsten Munch, Christensen, Poul Henning, Lyng, Caterina Honores, Kolbæk, Raymond, Lyngsø, Anita, Maria Viftrup, Schneider, Nielsen, Mette Lindstrøm, Garcia Colina, Anne, Højgaard, Helen Gräs, Skouenborg, Pernille Bak, Vo, Dan Huy, Lund, Dorthe Winther, Nielsen, Eva, Ivarsen, Hanne Ramløv, Ruddock, Heidi, Rohde, Gitte, Dam, Lilli, Nielsen, Gitte, Lauridsen, Astrid Marie, Hansen, Aase Mose, Gregersen, Turid, Møholt, Kirsten, Nielsen, Keld Bach, Anne-Lisbeth, Pedersen, Kristoffersen, Ellen Krogh, Elsborg, Anne Marie, Lerche Pedersen, Anne Marie , Stubberup , Anne , Stisen , Bente Kjærgaard , Rubow , Bente , Kjærgaard , Inger Skov Halgård , Borgnakke , Karen , Kolbæk, Lone, Hagensen, Marie-Louise Hartz , Holm , Rikke , Skriver, Ruth & Bach , Tina

  15/08/1101/09/17

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Forrige 1 2 Næste