Merete Storgaard

Ph. D stipendiat

14 Publikationer 9 Projekter
Emneområder

    Emneord

  • organisationsteori - kvalitetsudvikling, projektledelse, data baseret ledelse, skoleledelse, organisations- og ledelsesudvikling, Sensemaking, magt, institutionalisering, globalisering, offentlig styring, translation
  • evalueringsdesign - komparativ metode, Internationale forhold, kvalitativ uddannelsesforskning, diskursanalyse, interaktionsanalyse, Antropologisk feltarbejdsmetode, Grounded theory