ForsidePersonerMikala Hansbøl

English

Føj til bogmærker

Mikala Hansbøl

Person

Præsentation

Jeg er ansat som docent og faglig leder i FoU-miljøet Digitalisering i Skolen (DiS). Vi arbejder med fokus på digitalisering i folkeskolen og samspillet mellem it, læring, fag, kreativitet, didaktik og digital dannelse/medborgerskab. Herunder kompetenceudvikling, spredning af innovationer, og samspillet mellem it i læreruddannelsen, lærerfaglig teknologiforståelse og  it i folkeskolen.

Før min ansættelse på Metropol, var jeg tilknyttet Education Lab - forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign (UCSJ) som forsker og projektleder. Her arbejdede jeg med tilknytning til projekt Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU), projekt Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring (VIOL), It i Folkeskolen demonstrationsskoleprojekt (projekt om inklusion og undervisningsdifferentiering, og projekt om ledelse, uddannelsesudvikling og it i folkeskolen), og Projekt Læring uden grænser (MOOC projekt).

Jeg har tidligere været ansat ved DPU/AU, hvor jeg i mere end 10 år har været tilknyttet forskellige forskningsmiljøer (forskningsprogrammet Medier og It i Læringsperspektiv, forskningsprogrammet Organisation og Læring) og forsknings- og udviklingsprojekter såsom Serious Games on a Global Market Place og forskellige It og medier i folkeskolen projekter.

Jeg har en ph.d.-grad i uddannelsesforskning fra DPU (2010 - erhvervsPhD i samarbejde med Microsoft Denmark), hvor jeg har beskæftiget mig med forskning i og etablering af relationer mellem it og uddannelse.

Primære arbejdsområder

Forskning i og udvikling af relationer mellem uddannelse og it.

Undervisningsoplysninger

Udvikling og design af samt underviser tilknyttet valgmodul 18 om lærerfaglig teknologiforståelse, læreruddannelsen.

Forsknings- og udviklingsområder

FoU-miljøet Digitalisering i Skolen (DiS) er kendetegnet ved, at vi arbejder med teknologiforståelse. Det betyder, at vi forholder os usikkert til nye digitale teknologiers betydning for skolen, undervisningen, lærernes og elevernes læring.

Vi er altid på udkig efter nye interessante samarbejdspartnere, projekter og aktiviteter. Vi holder et vågent blik på de nye tendenser indenfor såvel teknologiudviklingen som pædagogisk og didaktisk udvikling. Og vi ønsker selv at være dagsordensættende.

FoU-miljøets deltagere rummer mange forskellige erfaringer med forsknings- og udviklingsaktiviteter. I fokus er fx

 

 • samspil mellem opdateret fagforståelse, it i fag, digital medborgerskab og elevernes digitale dannelse
 • teknologiforståelser i skolen - herunder computationel tænkning, programmering og kodning i skolen
 • robotteknologier og didaktiske greb i almen- og specialskolen
 • lærerfaglig teknologiforståelse
 • digitalt understøttede læringsmål
 • elevernes egenproduktioner
 • vurdering af multimodale elevproduktioner
 • øget læring gennem multimodale repræsentationsformer i naturfagsundervisningen
 • it-fagdidaktik, læring og lærerkompetencer
 • it-løft og kompetenceudvikling for lærere
 • it og medier i læreruddannelsens danskfag
 • MOOCs som efter- og videreuddannelsesmulighed i professionshøjskolerne.

Vi arbejder med anvendt forskning dvs. praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med mange forskellige samarbejdspartnere (fx elever, lærere, skoler, kommuner, ministerium, læremiddelproducenter, universiteter, andre professionshøjskoler og vidensinstitutioner). 

Forsknings- og udviklingsmetodisk favner vi bredt:

 • kvalitative metoder
 • kvantitative metoder
 • mixed-methods
 • følgeforskning
 • interventionsorienterede FoU-aktiviteter
 • design-based research
 • (techno-)antropologiske metoder
 • virtuel etnografi
 • participatoriske metoder

 Andre aktiviteter:

 • reviews
 • konsulentydelser
 • evalueringsopgaver
Mikala Hansbøl

Telefon: 24 29 63 82

Vis graf over relationer

Samarbejde

Kopier teksten fra feltet...