Nanja Buch-Hansen

Lektor, Cand. Comm.

Emneområder

  Emneord

 • interkulturelle forhold - interkulturel kommunikation, sociale processer mellem mennesker, kulturmøde/analyse
 • undersøgelsesmetodik - praksisfortællinger, iagttagelse, aktionslæring,
 • kompetenceudvikling - læreprocsser, pædagogisk iagttagelsesmetode, kobling teori-praksis
 • kreative processer - FX forumteater/spil. arbejder vedholdende med at rammesætte kreative processer i undervisning og efter/videreuddannelse
 • organisationsudvikling - Procesledelse, lektorkvalificeret i: kommunikation, organisation og ledelse
 • køn/kønsforskelle - udvikler af modul C på pædagoguddannelsen køn, seksulitet og mangfoldighed, har skrevet kandidat speciale om krop, køn og relationer
 • autisme - Har både praktisk/teoretisk kendskab, da jeg har en søn med autisme og ofte vejleder fx bachelorprojekter om autisme, specialpædagogik, inklusion etc.
 • coaching - Studievejleder og studievejledningsudvikler
 • interviewundersøgelser - har foretaget mange interviews gennem uddannelse såvel som samt som konsulent
 • aktionslæring - har anvendt aktionslæring i udviklingsprojketet: inkluderende samarbejdsformer i det manfoldige forældresamarbejde