Sanne Schnell Nielsen

Emneområder

    Emneord

  • naturvidenskabelige fag - naturfagsdidaktik, fagligdialog, alternative læringsmiljøer, evaluering , modeller i undervisningen
  • handlekompetence - Sundhed, ernæring og livskvalitet, forbrugerundervisning
  • udeskole - naturen som læringsrum, vejlederrolle