Stine Karen Nissen

Cand.mag.pæd. - kandidat i Pædagogik fra Københavns Universitet
Lektor
Ph.d.-stipendiat