Vita Hagelskjær

PhD studerende, Ergoterapeut, cand.soc.

14 Publikationer 2 Projekter 18 Downloads
Emneområder

    Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode - vignetmetode, virkningsevaluering, mixed methodology, Effektevaluering, procesevaluering
  • Socialt arbejde og sociale forhold - rehabilitering, hjerneskade, rehabilitering i grupper, Handicap, Nedsat fysisk eller psykosocial funktionsevne, Styring og organisering af offentlige indsatser, Brugerinddragelse, Handicap- og rehabiliteringspolitik, Sociale bevægelser, Inklusion, Eksklusion, Empowerment
  • ergoterapi - Komplekse interventioner, ADL