Landets seks professionshøjskoler går sammen om en nytænkende indsats for ordblinde børn i folkeskolen

Beskrivelse
50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv...
Informationer
Flere informationer
12/12/19

infomedia-clipping

50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv...

Referencer