Afklaringsprojekt vedr. samarbejdet mellem videncentre og professionshøjskolebiblioteker

  • Lodberg, Karin (Projektdeltager)
  • Bjerg, Claus (Projektleder)
  • Beedholm Poulsen, Kirsten (Projektleder)
Beskrivelse

Beskrivelse

Afklaringsprojektet skal undersøge videncentres og videncentermedarbejderes behov for og ønsker til vidensindsamling og videngenerering, herunder undersøge bibliotekernes støttefunktioner overfor videncentrene