Afprøvning af en tværfaglig og tværsektoriel ernæringsindsats til ældre medicinske patienter med risiko for underernæring

 • Leegaard Andersen, Aino (Projektleder)
 • Beck, Anne Marie (Projektdeltager)
 • Petersen, Janne (Projektdeltager)
 • Pedersen, Mette Merete (Projektdeltager)
 • Andersen, Ove (Projektleder)
Beskrivelse

Beskrivelse

Underernæring og uhensigtsmæssig medicinering er faktorer, som hver for sig og i højere grad sammen, har alvorlige konsekvenser for ældre patienter i form af tidlig død, genindlæggelse,længere og mere komplicerede indlæggelsesforløb, lavere fysisk funktion og reduceret livskvalitet.
Cirka 115.000 ældre patienter indlægges årligt akut på Region Hovedstadens hospitaler. Heraf er omkring 70 % i risiko for underernæring, og 85 % får mindst ét lægemiddel, som er uhensigtsmæssigt til ældre. Da 70 % af akutindlagte ældre udskrives direkte fra Akutmodtagelsen, er det nødvendigt, at kunne identificere risikopatienter allerede ved den akutte indlæggelse og iværksætte relevante indsatser. I projektet screenes ældre medicinske patienter i Akutmodtagelsen for risiko for underernæring. For risikopatienter trækkes lod om, hvorvidt patienten skal tilbydes standard behandling eller individuelle ernæringstiltag under indlæggelsen og 4 måneder efter udskrivelsen kombineret med en tværfaglig medicingennemgang. For patienter, der ikke er i risiko for undernæring, trækkes lod om, hvorvidt de skal tilbydes standard behandling eller den
tværfaglige medicingennemgang.
Effekten måles på ændring i livskvalitet, uhensigtsmæssig medicinering, fysisk funktion, ernæringsstatus og sundhedsøkonomi.
Informationer
Flere informationer
AkronymOPTINAM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato31/05/1731/01/21

Organisationer

 1. Professionshøjskolen Metropol

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

 • Amager og Hvidovre Hospitaler (leder)
 • Amager-Hvidovre Hospital
 • Brøndby Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Københavns Kommune
5 Samarbejdspartnere