Arbejde med børn og unge i udsatte boligområder

Beskrivelse

Beskrivelse

En undersøgelse af hvordan boligsociale medarbejder arbejder i et spændingsfelt mellem forskellige fordringer af samskabende, organisatoriske og økonomisk karakter.
Informationer