Børn med nydiagnosticeret type 1 diabetes

Beskrivelse

Beskrivelse

Kvalitativt studie, der undersøger børn og forældres oplevelse af om den undervisning/vejledning som formidles ved indlæggelsen imødekommer familiers behov ift. at håndtere den nye livssituation i hverdagslivet
Informationer
Relaterede emner