Digital ledelse og forvaltning

Beskrivelse

Beskrivelse

Med udgangspunkt i cases fra forvaltninger og velfærdsorganisationer undersøger projektet, hvordan ledelse, forvaltningsmæssige arbejdspraksisser og borgerrettede ydelser håndteres under digitaliseringsprocesser i den offentlige sektor. Projektet har særligt fokus på, hvordan intensiveret digitalisering af den offentlige forvaltning fordrer særlige ledelses- og forvaltningsmæssige kompetencer.
Relaterede emner