Elevers udvikling af datalogisk tænkning (ph.d.-projekt)

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektet undersøger, hvordan forskellige undervisningspraksisser kan have indflydelse på elevers udvikling af datalogisk tænkning (computational thinking).

Datalogisk tænkning indebærer i min forståelse at kunne anvende principper og tænkning fra datalogi til innovation samt at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier i en verden, der i hastigt stigende grad designes af algoritmer gennem brug af data om os alle. Datalogisk tænkning indgår i faget teknologiforståelse, som der aktuelt afprøves modeller for i folkeskolens obligatoriske undervisning gennem et treårigt forsøgsprogram.

Projektet er designet som et mixed methods-studie og består af tre faser: A) en spørgeskemaundersøgelse, B) struktureret observation af undervisning samt C) udarbejdelse af en ramme for undervisning i datalogisk tænkning (i et pædagogisk og datalogisk samt samfundsmæssigt perspektiv).

Resultater fra projektet vil blive publiceret i forskningsartikler målrettet folkeskolens beslutningstagere samt i forskningsformidlende praksisrettede udgivelser målrettet lærere og læreruddannere.
Informationer
Flere informationer
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/20

Organisationer

  1. Professionshøjskolen Metropol

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

  • Danmarks Pædagogiske Universitet (leder)
1 Samarbejdspartnere
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Læring, pædagogik og undervisning - Datalogisk tænkning (computational thinking), Problemløsning, Innovation, Teknologiforståelse, Algoritmer, Designprocesser, It-didaktik