Engineering i Skolen 2

Beskrivelse

Beskrivelse

Engineering i skolen-programmet er det første af sin art, der forener kræfterne hos en bred kreds af relevante aktører i feltet, og som har en lang tidshorisont. Det er vores udgangspunkt og erfaring, at et markant løft i moti-vation, læring og dannelse kræver en samtidig og sammen-hængende indsats på tre områder: didaktik,
kompetenceudvikling og undervisningsmidler.

Nøgleresultater

Engineering styrker elevernes samarbejds- og problemløsningskompetence. Arbejdsformen virker motiverende for diverse elevgrupper.
3 Samarbejdspartnere