Et inklusionsstudieår for pædagog- og lærerstuderende

Beskrivelse

Beskrivelse

Forsøg med et tværprofessionelt hold, hvor pædagogstuderende og lærerstuderende undervises og studerer sammen i et studieår. Undervisningen er tilrettelagt så de studerende - samtidig med et fokus på inklusion - gennemfører de fag og studieelementer som normalt hører til studiet.