Forbedret blæreskylningsmetode

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektet omhandler udvikling og implementering af en forbedret metode til fjernelse af koagler i urinblæren, en såkaldt blæreskylning. Formålet er at udvikle en funktionel prototype, der kan forbedre patientsikkerheden og samtidigt tilgodese ergonomiske forhold for sundhedsprofessionelle. Prototypen kan efterfølgende markedsmodnes og sættes i drift.
2 Samarbejdspartnere
Relaterede emner