Forskningsprogram Neuro-Psyk

Beskrivelse

Beskrivelse

Rammeaftale:
Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol ISY og Region Hovedstaden repræsenteret ved sektorforskningsinstitutionen UCSF; Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning og tre udvalgte hospitalsafdelinger i RegionH; Neurologisk Afdeling Nordsjællands Hospital, Psykiatrisk Center Glostrup - Neurocenteret Rigshospitalet.
Rammeaftalen er overordnet og indeholder tre fælles parallelt udviklede forskningsprojekter, som på nuværende tidspunkt hver har en tentativ titel. Hvert projekt defineres som kliniske interventionsprojekter (RCT) indbygget EEX-Act principperne, som er Early initiation, Exercise, Activation – patientaktivering, hvor der bruges ensartede og fælles effektparametre og målemetoder samt patienters perspektiv.

Projekttitler:
i) Livsstilsændring og medicin adhærence hos patienter med apopleksi (Neurologisk afd. Nordsjællands Hospital – docent Dorthe Overgaard ISY medvirker). Phd stud Jacob M Lillhult start 0109 2918
ii) Ændring og fastholdelse af sundhedsadfærd (kost, rygning, alkohol og bevægelse) gennem udvikling og implementering af ideer til sundhedsfremme på tværs af sektorgrænser) (Psykiatrisk Center Glostrup – docent Lone Schou ISY medvirker). Phd stud Nicolaj Jersild Holm start 0109 2018
iii) Forebyggelse af overvægt blandt patienter med skader i centralnervesystemet (Neurocentret RH – docent Lone Schou ISY medvirker).
Helle Schnor Post doc-ansat - psykiatriprojekter.

Forskningsmiljø på ISY:
Fokus på forskningsindholdet samt de anvendte metoder vil styrke ISY’s forskningsmiljø og tematikker.
Opmærksomhedspunkter:
Nyhedsværdi: Undersøger betydning af tidlig aktivering hos tre grupper af mennesker med kroniske lidelser.

Gennemførbarhed: Erfaren tværfaglig forskergruppe, der kan performe på højt videnskabeligt niveau
Samfundsrelevans: Undersøgelserne omfatter store kroniske sygdomsgrupper, der er omkostningstunge
Organisering: Overordnet koordinator professor Lis Adamsen og styregruppe og projektgrupper nedsat.
Informationer
Flere informationer
Kort titelNeuro psyk
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/1731/08/22

Organisationer

  1. Professionshøjskolen Metropol

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

  • Københavns Universitetshospital (leder)
  • Nordsjællands Hospital
  • Region H, Psykiatri, Psykiatrisk Center, Ballerup
3 Samarbejdspartnere