Fremtidens bolig til borgere med demens. Velfærdsteknologi i demensplejen i Furesø Kommune

  • Folker, Marie Paldam, (Projektleder)
  • Wahlbom, Maria, (Projektdeltager)
  • Kristensen, Katrine Stig, (Projektdeltager)
  • Holsbæk, Jonas, (Projektdeltager)
Beskrivelse

Beskrivelse

Projektsamarbejdet mellem Professionshøjskolen Metropol og Furesø Kommune er iværksat på baggrund af en demografisk udvikling, der betyder færre hænder i kommunens ældrepleje og flere ældre med behov for demensfaglig pleje og omsorg. Denne udvikling går hånd i hånd med en udvikling, hvor fremtidens ældre i større grad har fokus på deres egen personlige frihed og lyst og evne til at klare sig selv i længere tid. Hvis fremtidens ældrepleje skal kunne imødekomme både øget efterspørgsel og ændrede krav fra ældre medborgere, er der behov for at gøre brug af de muligheder som nye teknologiske hjælpemidler giver. Det kan være teknologier baseret på robot-, sensor-, GPS- og IKT teknologi, som understøtter de ældre i at være mere selvhjulpne, trygge og mobile. Projektet har til formål at

- Afprøve ny velfærdsteknologi og arbejdsgange
- Mindske implementeringsbarriere ved at tage udgangspunkt i behov hos ældre og medarbejdere ved kommende forbedringer
- Opbygge viden om implementering af ny teknologi
- Indsamle viden om behov i praksis
- Afprøve en samarbejdsform, hvor man tager udgangspunkt i borgernes behov

Projektet er finansieret af Globaliseringsmidler.
Informationer
Flere informationer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/0909/11/10

Organisationer

  1. Professionshøjskolen Metropol

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

2 Samarbejdspartnere
Relaterede emner