ForsideProjekterInnovativ håndhygiejne i børnehøjde

English

Innovativ håndhygiejne i børnehøjde

Projekt: Udviklingsprojekt/ Innovation

Føj til bogmærker

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Vis graf over relationer

Modul 1 studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg har arbejdet med udvikling af innovative kompetencer ved at samarbejde med en privat børnehave, som søgte hjælp til udvikling af sundhedsfremmende tiltag. Børnehaven Troldehulens udfordring var et behov for at udarbejde et koncept, der kunne medvirke til at facilitere hygiejniske rutiner og fornuftige brugervaner hos børnene i forhold til at forebygge og mindske sygelighed. Projektets forløb i 4 faser: Fase 1: Den hygiejnemæssige udfordring, som Troldehulen ønskede hjælp til at arbejde med, blev præciseret i samarbejde med underviserne på projektet og Troldehulen. Afdækning af tendenser og forskningsbaseret viden på området. Fase 2: I denne fase blev de studerende fra sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg involveret. De blev introduceret til undervisning i innovation samt de hygiejnemæssige udfordringer fra Troldehulen. Dernæst arbejdede sygeplejerskestuderende videre med innovationsspørgsmålene: - Hvordan får vi kompleks viden formidlet til børnehavebørn? (viden) - Hvordan får vi gjort børnehavebørn mere renlige? (adfærd) - Hvordan gør vi hygiejne sjovt? (holdning) Arbejdet med innovationsspørgsmålene foregik blandt andet via feltstudier, foretaget af de studerende, hvor adfærd og behov blev observeret og afdækket. Fase 3 og fase 4: De studerendes resultater fra feltarbejdet blev formidlet til Troldehulen og ledte over i idégenereringen samt arbejdet med konkrete løsningsforslag. Sammen med Troldehulen blev et nyt koncept udviklet, inspireret af de ideer, som studerende fra UC Syddanmark har bidraget med. At arbejde med innovation, er en proces, som kræver tid! At komme til fase 4 på få uger, var derfor en udfordring, da tidsforbruget ”kom foruden” den vante undervisning i sygepleje, anatomi/fysiologi og biokemi/biofysik. Der blev således klippet en hæl og hugget en tå, forstået på den måde, at de studerendes innovative idéer og konkrete løsningsforslag, blev sat ind i udviklingen af et koncept, som underviserne forinden havde arbejdet på i samarbejde med børnehaven Troldehulen – et koncept, som mundede ud i et musisk sundhedspædagogisk teaterstykke for børn i aldersgruppen 3-6 år. Teaterstykket og musikken er skrevet af Marie Toftdahl Sørensen, lektor ved sygeplejerskeuddannelsen. Uddrag af teaterstykket kan ses på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=60AQASF0YZc Kontaktperson: Marie Toftdahl Sørensen, mail: mtso@ucsyd.dk, telefonnummer: 72 66 28 64
Startdato20/02/14
Slutdato25/03/14
National/InternationalNational

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

Kopier teksten fra feltet...