Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling

Beskrivelse

Beskrivelse

Formålet med projektet er at forbedre ordblinde børns læsefaglighed, udvikle deres self-efficacy og faglige stolthed gennem en indsats, hvor forældre, lærere og mentor samarbejder om barnets læseudvikling. Projektet bygger på den metodiske nyskabelse, at det er barnets og familiens situation og behov, der er i fokus. Målet er, at alle voksne omkring barnet udvikler faglige og pædagogiske redskaber til at støtte barnet til varigt forbedrede muligheder for deltagelse i skole- og samfundsliv. Projektet arbejder i 12 danske kommuner og udvikler her en generisk samarbejdsmodel for pædagogisk støtte til ordblinde børn og deres familier, som siden kan anvendes af alle danske kommuner.
6 Samarbejdspartnere
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • inklusion - ordblinde, læsesucces