Ledelsesteori i velfærdspraksis - om refleksivitet og performativitet i ledelse inden for professionsfelterne

Beskrivelse

Beskrivelse

I Danmark såvel som internationalt debatterer man i disse år flittigt effekten af lederuddannelse. Der mangler imidlertid viden om forholdet mellem ledelsesteori og -koncepter, kritisk refleksion og ledelsespraksis inden for velfærdsprofessionsfelterne. I dette forskningsprojekt undersøger vi, hvordan efteruddannede ledere og andre involverede aktører anskuer og anvender ledelsesteorier og –koncepter, og hvilke implikationer dette har for praksis. Formålet med projektet er dels at udvikle praksisnær viden om forholdet mellem ledelsesteori og -praksis inden for velfærdsprofessionerne, dels at bidrage til at udvikle den teoretiske forståelse af lederuddannelsers praktiske implikationer.
Informationer