Leg og historiedannelse

Beskrivelse

Beskrivelse

I aktionsforskningsprojektet ’Leg og historiedannelse’ undersøger vi hvordan børn bruger tiden til at skabe sammenhæng og mening i legende og fortællende praksisser, der er knyttet til mødet med historien, som den formidles, fortolkes og fremføres af kunstnere samt kulturformidlere.

Projektet er et af syv forskningsprojekter i projekt Legekunst, der er et nationalt projekt, der handler om at fremme leg og dannelse i dagtilbud gennem børns møde med kunst og kultur, og som er støttet af Nordea-fonden med 25 mio. kr. Der er tale om et samskabende projekt, hvor forskere, pædagoger, kunstnere, kulturformidlere og uddannelsesfolk sammen fremmer leg og dannelse hos børn og skaber viden herom.
3 Samarbejdspartnere
Relaterede emner