Motivational Interviewing som understøttende sundhedspædagogisk ramme til NCP-modellen i den kliniske diætists arbejde med individuel diætbehandling og kostvejledning

Beskrivelse

Beskrivelse

NCP-modellen er en amerikansk vejledningsmodel anvendt af kliniske diætister og ernæringsprofessionelle, der aktuelt er ved at blive implementeret i Danmark. Det kan dog ikke forventes, at en amerikansk model blot kan overføres og anvendes under danske forhold. I forlængelse af tidligere projekt, hvor der blev set på sammenhængen mellem Self-Determination Theory, Motivational Interviewing og NCP-modellen, vil dette projekt undersøge, hvordan NCP-modellen kan tage sig ud og anvendes i en dansk kontekst.

Et af projektets antagelser er bl.a., at en mere systematisk brug af Motivational Interviewing (MI) vil opkvalificere NCP-modellen, idet det vil styrke relationen mellem diætist og patient og dermed også styrke udfaldet af vejledningen. Derfor vil projektet undersøge, hvordan MI kan understøtte NCP-modellen.