ForsideProjekterNetbaseret Sygeplejerskeuddannelse i VIA

English

Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse i VIA

Projekt: Udviklingsprojekt/ Innovation

Føj til bogmærker

Samarbejdspartnere

Vis graf over relationer

Projektets formål •At udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede studerende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor •At udvikle og vinkle fagindholdet, så studerende får kompetencer til at udføre sygepleje såvel i direkte fysisk samspil med patienten såvel som ved hjælp af og/eller gennem digitale medier •At understøtte studerendes teknologiforståelse og fortrolighed med anvendelse af Sundheds- og velfærdsteknologi og digitale medier så patientperspektivet og etikken i pleje og behandling også varetages, når plejen foregår med eller gennem digitale medier •At udvikle og vinkle fagindhold og inddrage informationsteknologi, så studerende får kompetencer til indhente viden samt indgå i netværksdannelse og videndeling med mono- og tværprofessionelt via internettet med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere •At generere pædagogiske, faglige og organisatoriske erfaringer med samarbejde på tværs af udbudssteder og kliniske undervisningssteder i udvikling og implementering af en sygeplejerskeuddannelse med fokus på intensiveret anvendelse af digitale medier •At afprøve undervisningsmodeller, koncepter for e-didaktik, e-læringsmoduler og virtuel vejledning som kan medvirke til at Sygeplejerskeuddannelsen i VIA fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige studerende samt være konkurrenceduelig i uddannelsesfeltet Projektets relevans og originalitet Det moderne sundhedsvæsen har udviklet sig til en digital og højteknologisk sektor, og patient-begrebet udvikler sig hen imod et ePatient-begreb. Patienter og pårørende vil i stigende omfang indhente viden om pleje og behandling og udveksle erfaringer med ligestillede på internettet. Patienternes kommunikation med sundhedsprofessionelle om behandling og pleje vil i stigende omgang ske via computere eller mobil/smartphones. Denne udvikling indebærer fundamentale ændringer i såvel sundhedsvæsenets kontakt til og kommunikation med patienten, men også i sygeplejerskens kontakt til og kommunikation med patienten. Det kræver forståelse og kompetence at anvende digitale medier og værktøjer i en sundhedsprofessionel kontekst. Derfor må sundhedsvæsenets teknologiske udvikling, digitale kompetencer og digitale medier og sundheds- og velfærdsteknologier integreres i uddannelsestilrettelæggelse og indgå som uddannelsesindhold i sygeplejerskeuddannelse. Den kontinuerlige samfundsmæssige ændringsproces og øgede vidensproduktion nødvendiggør, at sygeplejersker må have kompetence til at indhente, vurdere og anvende ny viden samt til selv at indgå i videndeling og videnudvikling med nære og fjernere samarbejdspartnere. Det bliver stadig mere påkrævet, at sygeplejersker kan danne faglige netværk og her kan de digitale medier have en central rolle. Projektet skal generere erfaring med et epædagogisk koncept, som skal adressere og understøtte ovenstående udviklingstendenser og medvirke i den kontinuerlige proces på at tilpasse uddannelsen til de eksisterende samfundsmæssige vilkår.
Startdato15/08/11
Slutdato01/09/17
National/InternationalNational

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

Kopier teksten fra feltet...