Ph.d. projekt: Borgere med multisygdom i hjemmerehabiliteringsforløb

Beskrivelse

Beskrivelse

Ph.d. projektet er en undersøgelse af hvilke forventninger borgere med multisygdom har til rehabiliteringsforløb i eget hjem, borgernes håndtering af forløbene samt mulighed for at inddrage forløbene sundhedsfremmende og meningsfuldt i et komplekst hverdagsliv med multisygdom.

Ph.d. projektet er en hverdagslivssociologisk undersøgelse af borgere med multisygdom i eget hjem i rehabiliteringsforløb. Der er fokus på borgernes hverdagsliv med multisygdom, deres forventninger til rehabiliteringsforløb og deres oplevelser, erfaringer og interaktioner med de sundhedsprofessionelle i rehabiliteringsforløbene, når disse planlægges og udføres efter Servicelovens § 83a policy. Centralt for projektet er undersøgelse af variationer af borgernes strategier og håndteringer af rehabiliteringsforløb, og borgernes muligheder for at inddrage forløbene sundhedsfremmende og meningsfuldt i et komplekst hverdagsliv med multisygdom.
Den teoretiske forståelsesramme for projektet befinder sig i spændet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Der anvendes teori med rod i disciplinerne sociologi og filosofi. Metodologisk anvendes en etnografisk tilgang med feltobservationer og interviews. Empiriproduktionen er foretaget i perioden oktober 2016 – februar 2018, struktureret i tre delstudier:

Delstudie 1: Interview i 23 hjem med ægtepar eller aleneboende borgere med multisygdom inden rehabiliteringsforløb. Fokus på borgernes hverdagsliv med multisygdom og deres forventninger til og strategier for rehabiliteringsforløb. Feltobservationer i 19 af de 23 hjem af det indledende visiterende møde forud for eventuelt rehabiliteringsforløb. Fokus på borgernes håndtering af visitationssamtalen i et hverdagsliv med multisygdom.
Delstudie 2: Feltobservationer i syv af de ovenstående 23 hjem. Tre ægtepar og fire aleneboende borgere med multisygdom følges i deres rehabiliteringsforløb. Fokus på borgernes håndtering af planlægning og udførelse af rehabiliteringsforløb, interaktionerne med de sundhedsprofessionelle samt hvorvidt det er muligt for borgerne at inddrage forløbene meningsfuldt i deres hverdagsliv med multisygdom.
Delstudie 3: Interview med borgerne i de syv hjem fra delstudie 2. Fokus på borgernes hverdagsliv med multisygdom efter rehabiliteringsforløbet.

Informationer
Flere informationer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1631/03/19

Organisationer

  1. Professionshøjskolen Metropol
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • hverdagsliv - hjemmerehabilitering, hjemmepleje, borgernes oplevelse, borgerinddragelse